Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytönYksityisyyden suoja
Yritys » Sertifikaatit

Sertifikaatit 

Toyota Material Handling Finland Oy:lle on myönnetty seuraavat sertifikaatit ja maininnat.

 

EcoVadis on ostajille ja toimittajille suunnattu vastuullisen hankinnan verkosto, jossa on mukana 30 000 toimittajaa 150 eri toimialalta 110 eri maassa. Näiden yrityksien joukossa on yli 150 monikansallista suuryritystä, jotka seuraavat jatkuvasti tavarantoimittajiensa kestävän kehityksen suorituskykyä.

EcoVadis-verkoston menetelmä perustuu kansainvälisiin yhteiskuntavastuuraportointikehyksiin, kuten yhteiskunta- ja yritysvastuuraportointia varten kehitettyyn GRI-ohjeistoon (Global Reporting Initiative), YK:n Global Compact -aloitteeseen ja ISO 26000 -yhteiskuntavastuuoppaaseen.

Luotettava Kumppani –yritys

 

Luotettava Kumppani -ohjelma hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämien tietojen noutamisen eri rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla. Tilaajan selvitysvelvollisuus ja vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä on määritelty tilaajavastuulaissa (1233/06). Lakia on sovellettu mm. julkisella sektorilla, rakennus- ja kiinteistöalalla, majoitus- ja ravitsemusalalla sekä kuljetusalalla. Laki edellyttää alojen toimijoilta jatkuvaa raportointia. Asiakirjat täytyy hankkia eri rekistereistä ja muistaa toimittaa ajallaan työn tilaajalle.

 

ISO 14001 Standardi sisältää peruselementit tehokkaalle ympäristöjohtamisjärjestelmälle, ja sitä voidaan soveltaa sekä teollisuus- että palvelualoilla. Standardi vaatii organisaatiota määrittämään ympäristöpäämääränsä ja -tavoitteensa, sekä johtamisjärjestelmän, jolla nämä tavoitteet saavutetaan. Lisäksi standardi vaatii, että organisaatio pitäytyy näissä vaatimuksissa myös prosesseissaan, menettelyohjeissaan ja toiminnoissaan.

 

Quiet Mark on tunnus  joka annetaan hiljaisten ominaisuuksien ansiosta. Merkin on myöntänyt the Noise Abatement Society. Quiet Mark-ohjelmalla pyritään vähentämään eri alojen laitteiden meluhaittoja ja kannustamaan globaaleja yrityksiä kehittämään hiljaisia tuotteita ihmisten työn ja arjen laadun parantamiseksi.

 

 

Lisätietoja
Yhteydenotto